Dana Tambahan Diterima untuk Hab Aksi Hak Kanak-Kanak

Sukacita kami mengumumkan penyertaan Nu Skin dalam usaha kolaboratif kami untuk meningkatkan hak serta perlindungan kanak-kanak dalam sektor minyak sawit. Sumbangan berharga Nu Skin pada tahun 2024 akan memainkan peranan penting dalam menyokong inisiatif berfokuskan penubuhan Hab Aksi Hak Kanak-Kanak. Dengan geran ini, kami akan mampu mempertingkatkan usaha dalam meningkatkan kesedaran tentang pemulihan dan pencegahan buruh paksa kanak-kanak, membina kapasiti organisasi masyarakat awam yang relevan untuk menyediakan khidmat sokongan serta membekalkan bantuan yang diperlukan oleh kanak-kanak dan keluarga mereka yang terkesan dengan isu ini. Bersama, kita maju membina industri sawit yang lebih lestari dan bertanggungjawab, yang mengutamakan kebajikan pekerja serta menghormati hak kanak-kanak.

ms_MYMS