Projek My Voice : Hasil

Ada beberapa hasil yang dijangka daripada projek MY Voice termasuk :

Pembangunan kapasiti

Pembangunan kapasiti untuk mencegah, mengenalpasti dan memulihkan buruh paksaan dan buruh kanak-kanak.

Bengkel

Bengkel rentas-sektor untuk membangunkan pendekatan bersama untuk menangani isu buruh paksa dan buruh kanak-kanak serta untuk menggalakkan komunikasi.

Akses pada Pemulihan

Pengurangan rintangan dalam proses remediasi untuk kes-kes buruh paksa dan buruh kanak-kanak

Set peralatan

Toolkit/panduan bersepadu untuk system pematuhan sosial dan mekanisme/proses aduan.

ms_MYMS