Mengenai Kami

MY Voice berusaha meningkatkan suara pekerja dalam sistem kepatuhan sosial, meningkatkan peluang pemulihan bagi buruh paksa dan buruh kanak-kanak serta memperbaiki komunikasi dan kerjasama di antara pihak tempatan untuk mengenalpasti, memulih dan mencegah kes buruh paksa dan kanak-kanak dalam sektor minyak sawit dan pembuatan pakaian Malaysia.

Projek ini akan menyokong dan meneruskan usaha kerajaan untuk mengurangkan buruh paksa dan kanak-kanak dengan mengukuhkan sistem tempatan yang boleh membantu pekerja dan bisnes berkembang maju bersama. Ini termasuk sistem pematuhan sosial sektor swasta, sistem pemulihan buruh paksa dan kanak-kanak yang bebas dan platform pelbagai pihak untuk membantu memastikan kesepatakan meluas yang selaras dengan prinsip-prinsip dan amalan utama.


Objektif Projek

Meningkatkan advokasi oleh pekerja dan masyarakat sivil untuk menangani isu buruh paksa dan/atau buruh kanak-kanak.

Meningkatkan keupayaan pekerja untuk bersuara dalam pelaksanaan sistem pematuhan sosial.

Meningkatkan akses kepada pemulihan untuk pekerja yang dieksploitasi sebagai buruh paksa dan/atau buruh kanak-kanak.


Risiko dalam Sektor Minyak Sawit dan Pembuatan Pakaian di Malaysia

Tenaga Kerja Pendatang Asing yang Besar


Dianggarkan dalam 40% tenaga kerja Malaysia terdiri daripada pekerja asing yang kurang dilindungi dan mungkin berisiko tinggi dalam penyalahgunaan buruh.

Amalan Rekrut Berisiko


Yuran rekrut yang tinggi, representasi pekerjaan yang salah, menahan dokumen perjalanan & kekurangan perwakilan kesatuan untuk pekerja pendatang asing.

Populasi Kanak-Kanak Tidak Bernegara


Kewujudan kanak-kanak tidak bernegara dan kanak-kanak tanpa dokumen rasmi.


Kawasan Sasaran

Projek My Voice sedang dilaksanakan di Sabah dan wilayah Semenanjung Malaysia, di mana sektor minyak sawit dan pembuatan pakaian tertumpu. Aktiviti projek akan bertempat di sini, dengan ibu pejabat projek di Kuala Lumpur.


Jadual MY Voice

Projek MY Voice akan dilaksanakan dalam tempoh 4.5 tahun, dari Disember 2021 hingga Mei 2026.

  • Tahun 1 analisis landskap, penglibatan pihak berkepentingan, penilaian asas
  • Tahun 2-3 membangunkan sumber dan aplikasi, Latihan dan pembangunan kapasiti, Memahami dan menambahbaik proses remediasi
  • Tahun 4-5 Melengkapkan latihan dan pembangunan kapasiti, Menfasilitasi perkongsian merentas sektor, penerbitan akhir, Proses remediasi berlaku
Timeline graphic with text: "Project Duration: 4.5 years, December 2021-May 2026. Year 1: Landscape Analysis, Stakeholder engagement, Baseline assessments. Years 2-3: Develop resources and tools, training & capacity building, understand and enhance remediation models. Years 4-5: complete training and capacity building, cross-sector facilitation, final publications, remediation processes in place.

Kredit foto : Nafise Motlaq / Bank Dunia (inti minyak sawit)

ms_MYMS