MY Voice mengambil bahagian dalam acara KPK menentang buruh paksa dalam sektor minyak sawit 

11 Disember 2023, Johor Bahru  
 
MY Voice telah hadir ke Sesi Penerangan dan Dialog Guna Tenaga Agrikomoditi Siri 4/2023 sebagai pempaper. Sesi keempat tersebut merupakan anjuran Kementerian Perladangan dan Komoditi adalah untuk memberikan ruang kepada syarikat dan pekerja dalam industri minyak sawit untuk membincangkan isu buruh paksa. Seramai 100 syarikat minyak sawit telah hadir ke sesi tersebut. Antara mereka yang terlibat sebagai penceramah adalah. Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPO), Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Tenaga Kerja, Lembaga Minyak Sawit Malaysia (LMSM), dan Fair Labour Association.  

MY Voice memberikan peluang kepada rakan kongsi sektor swasta untuk terlibat dengan projek ini, dengan memberikan sokongan yang dibiayai sepenuhnya untuk membantu pelaksanaan sistem pematuhan sosial yang teguh sama ada dalam operasi syarikat atau rantaian bekalan mereka. 

Hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut (contact@myvoiceproject.org).

five people seated on a stage
Penceramah di acara “Sesi Penerangan Dan Dialog Guna Tenaga Agrikomoditi” anjuran Kementerian Perladangan dan Komoditi.
ms_MYMS